PRIJZEN EN BESCHIKBAARHEID

De huurprijs wordt bepaald door de aard van de activiteit en de initiatiefnemer.
Bijgevolg is het niet mogelijk om hier alle mogelijke prijzen mee te geven.

Wanneer je echter op zaterdagmorgen (tussen 9 en 12u) langs komt,
kan dit direct meegedeeld worden.

Wanneer u langskomt op zaterdagmorgen kan ook meteen de beschikbaarheid van de zalen
bekeken worden, en kan u bij ons terecht voor alle bijkomende informatie.

Bijkomende informatie en beschikbaarheid kan ook telefonisch  bij de
uitbatingsverantwoordelijke Jan De Metter - 0486 / 38 13 49 opgevraagd worden.

Beschikbaarheid

In principe is de zaal beschikbaar om 10 uur 's morgens en dient ze opnieuw proper opgekuist beschikbaar te zijn 's anderendaags om 10 uur.
Hiervan kan afgeweken worden na samenspraak met de uitbatingsverantwoordelijke.
Deze afwijking kan pas toegestaan worden bij de overhandiging van de sleutel en niet bij de opstelling van het contract.